Day: December 5, 2019

gamenews01

พบข้อมูลอัปเดตใหม่จาก PUBG โล่กันกระสุนและระบบการเล่นใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้

แม้ในช่วงที่ผ่านมา PUBG บน Steam จะค่อนข้างเงียบเหงา แต่ก็ยังมีข้อมูลเข้าหูเหล่าผู้เล่นอยู่เสมอ ว่าตัวเกมเตรียมจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่แบบยกชุด รวมไปถึงของที่ทุกคนรอคอยอย่างโล่กันกระสุนด้วย