Day: December 16, 2019

gamenews01

Epic Games ให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครอง ไม่ให้ถูกฟ้องลิขสิทธิ์ท่าเต้นใน Fortnite ของเกมส์

อาจจะฟังดูเหลือเชื่อ แต่ดูเหมือนว่าไม้นี้ของ Epic Games จะทำให้เหล่านักเต้นที่จะฟ้องร้องด้านลิขสิทธิ์ท่าเต้นในเกม Fortnite ต้องกลับไปคิดกันก่อนให้ดีหลาย ๆ ก้าวกันเลย