Day: March 10, 2020

ufa-gaming

โหมดใหม่ Classified ของเกมส์ Call of Duty: Modern Warfare จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้แล้ว

หลังจากที่ปิดบังมานานและอยู่ค้างในหน้าจอเลือกโหมดการเล่นของ Call of Duty: Modern Warfare มานาน ในที่สุดตอนนี้หน้าเลือกหัวข้อ Classified ของเกมก็เริ่มนับถอยหลังและน่าจะเปิดตัวในไม่ช้านี้