Tag: The Witcher 3

gamenews01

ตอนนี้เกมส์ The Witcher ภาค 3 มียอดคนเล่นพร้อมกันเกิน 100,000 คนใน Steam ณตอนนี้

อ้างอิงจาก Steam Charts ได้เปิดเผยสถิติว่าช่วงวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา The Witcher 3: Wild Hunt สามารถทำสถิติมียอดคนเล่นพร้อมกันเกิน 100,000 คนบนแพลตฟอร์ม Steam